.IN


PRIVACY BELEID

N.B. Vanaf hier moeten alle vakken worden ingevuld. Naam, geboortedatum, adres en  postcode zijn niet verplicht. U kiest dan voor anoniem solliciteren en kunt dat bij “Geslacht” aangeven.

Kies de provincie waar u werk zoekt.

De branche in combinatie met het gekozen beroep geeft vrij precies aan welke functie u ambieert. Eventueel kunt u het toelichten in uw motivatie.

Kies het beroep dat het beste aansluit bij uw ambitie.

Kies de hoogst genoten opleiding. In de motivatie s.v.p. aanvullende opleiding(en) vermelden.Geef hier aan wat uw laatste functie was en in welke branche. Tevens willen wij weten of u betrokken was bij het beleid en of u leidinggevende ervaring hebt.


Kies maximaal 7 competenties waarvan u denkt dat zij het beste bij u passen.   KLIK HIER voor uitgebreide toelichting.

Geef hier aan wat uw motivatie is (om van baan te veranderen) en vermeldt de branche- of functiegerichte vervolgopleidingen.Competenties:

Met het verzenden van dit formulier geeft u aan ermee akkoord te gaan dat Adviesbureau ILEA BV, beheerder van de site www.zoekvacature.in, de informatie tegen betaling aan derden verstrekt. De Algemene Voorwaarden vindt u op www.ilea.nl.

Het opvragen van uw informatie geeft geen garantie dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek.

De werkgever ontvangt tevens uw e-mail adres en telefoonnummer. Wij stellen ons niet aansprakelijk voor onze afnemers en gaan er van uit dat de informatie uitsluitend wordt gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is.

In de bevestiging (E-mail) is een link opgenomen, welke u de mogelijkheid biedt de informatie te vernietigen. Wij zullen de informatie na verloop van 6 maanden automatisch vernietigen.

Bewaar uw password goed!

© Adviesbureau ILEA B.V. Alle rechten voorbehouden.

Opleiding

Minimaal 6 posities

Heeft u ervaring met vrijwilligerswerk: maatschappelijk, sport, cultuur of anderszins?

Bestuurservaring

19. Initiatief

20. Innovatief handelen

21. Integriteit

22. Interpersoonlijke sensitiviteit

23. Klantgericht

24. Kostenbewust handelen

25. Leervermogen

26. Luisteren

27. Mondelinge presentatie

28. Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid

29. Motiveren

30. Netwerkvaardigheid

31. Omgevingsbewustzijn

32. Onafhankelijkheid

33. Ontwikkelen medewerkers

34. Oordeelsvorming

35. Organisatiegericht aansturen

36. Organisatiesensitiviteit

37. Overtuigingskracht

38. Plannen en organiseren

39. Prestatiemotivatie

40. Probleemanalyse

41. Resultaatgerichtheid

42. Samenbindend leiderschap

43. Samenwerken

44. Schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

45. Snel schakelen

46. Stressbestendigheid

47. Taakgericht aansturen

48. Toekomstvisie

49. Vasthoudendheid

50. Voortgangscontrole

51. Zelfinzicht

52. Zelfontwikkeling

53. Zelfvertrouwen


1.   Aanpassingsvermogen

2.   Aanspreken op gedrag

3.   Accuratesse

4.   Ambitie

5.   Anticiperen

6.   Beheersing processen

7.   Besluitvaardigheid

8.   Bestuurssensitiviteit

9.   Betrokkenheid

10. Collegialiteit

11. Conceptuele flexibiliteit

12. Creativiteit

13. Delegeren

14. Durf

15. Energie

16. Flexibel gedrag

17. Helikopterview

18. Informatie analyse